Total Art
Nemzetközi Müvészeti Egyesület

Galéria:
Pécs, Király utca 24.

A "Német értékek Baranyában" c. kiállítás összefoglalója

A baranyai németek

A ma Baranyában élő németek őseit zömében a török kiűzése után, a 17. század végén és a 18. század folyamán telepítették erre a vidékre, a zömmel földműves és kisebb számban iparos bevándorlók a német nyelvterület középső és déli részéből érkeztek. A 18. század végén a Schwäbische Türkei, azaz Baranya, Tolna és Somogy területén a lakosság 67 százaléka német volt. A betelepült németek fejlettebb építészeti és gazdálkodási módszereket alkalmaztak, és a német falvak külső képükben is eltértek a magyarok és más nemzetiségek településeitől. Jelentős változást a baranyai német falvak történetében a II. világháborút követő események okoztak. A 2011-es népszámlálás adatai szerint Magyarországon 185 696 személy tartozik a német nemzetiséghez. Közülük 25777 Baranya megyében él, arányuk – az országos hányadot számottevően felülmúlva – itt 6,7 százalékot tesz ki.