Total Art
Nemzetközi Müvészeti Egyesület

Galéria:
Pécs, Király utca 24.

A "Ruszin és bolgár értékek Baranyában" c. kiállítás összefoglalója

Ruszinok Baranyában
A Kárpát-medencében a ruszinok a magyarokkal szinte a kezdetektől együtt éltek. A ruszinok jelentős része a 13-14. században települt be a Kárpátokon túlról. Saját nemzeti öntudatuk viszont csak a 19. század második felében alakult ki. Nemzeti identitásukat görög katolikus vallásuk, saját nyelvjárásaik, gazdag néprajzuk, valamint a sok évszázados magyar-ruszin együttélésből fakadó történelmi-kulturális tudatuk határozza meg. Leghíresebb ruszinok: Dr. Hodinka Antal történészprofesszor, a pécsi Tudományegyetem bölcsészkarának dékánja, majd az egyetem rektora, és Andy Warhol festőművész. A Pécsi Ruszin Önkormányzat 2002-ben kezdte meg működését. Fő célja a ruszin közösség összetartása, a ruszin identitás és hagyományok megőrzése, a ruszin nyelv fenntartása. Önkormányzat alapítása óta Csehily József tölti be az elnöki tisztséget.

Bolgárok Baranyában
A bolgárok három betelepülési hullámban (1365-1426, 1688-1744 és 1865 után) érkeztek Magyarországra. A harmadik betelepülési hullámot a híres bolgár kertészek alkották. A 19. század végére a három legnagyobb bolgár kolónia Budapesten, Miskolcon és Pécsett alakult ki. 1932-ben, az akkor már elismert és elfogadott bolgár közösség részére az akkori polgármester Nedvich Andor biztosított egy helyiséget, amely imaházként működött és működik a mai napig. Az 1970-es években az akkori Baranya megyei vezetés és Szliven megye vezetői testvérmegyei kapcsolatot létesítettek. 1995 októberében a nemzetiségiek között elsőként alakult meg a Pécsi Bolgár Önkormányzat. A mai napig az elnöke Bonev Jordán, és a további két vezetőségi tag - mind bolgár kertészek leszármazottai.